Dyspersje

Instytut Nano Powłok i Kompozytów wytwarza przy pomocy specjalnego urządzenia Dyspersję CNT (mieszanka CNT z różnymi żywicami) lub (kombinację łączącą Grafen + CNT w różnych proporcjach) która jest bardzo stabilna – stabilizuje CNT lub mieszanki CNT i Grafenu w zawiesinie.

 

Innowacyjne Parametry zastosowanych Dyspersji CNT / Grafenowych:

  • Zwiększenie odporności na zarysowania: o ponad 80-100% w powłokach lakierniczych
  • Podniesienie Twardości o ponad 100%
  • Uzyskanie doskonałej przewodności prądu elektrycznego od 101 do 108 Ohm
  • Zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko(zmniejszenie emisji VOC / LZO – lotnych związków organicznych)