Dyspersje

Instytut Nano Powłok i Kompozytów wytwarza przy pomocy specjalnego urządzenia Dyspersję CNT (mieszanka CNT z różnymi żywicami) lub (kombinację łączącą Grafen + CNT w różnych proporcjach) która jest bardzo stabilna – stabilizuje CNT lub mieszanki CNT i Grafenu w zawiesinie.

Innowacyjne Parametry zastosowanych Dyspersji CNT:

  • Zwiększenie odporności na zarysowania:
    -o ponad 80-100% w powłokach lakierniczych
    -o ponad 30% w gumie i wielu innych surowcach
  • Podniesienie Twardości o ponad 100%
  • Uzyskanie doskonałej przewodności prądu elektrycznego od 101 do 108 Ohm
  • Zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko (zmniejszenie emisji VOC / LZO – lotnych związków organicznych)