Dyspersje

NNT może być używane jako dodatek/składnik do różnych farb

Pozwala On na uzyskanie następujących efektów:

  • wzrost odporności na szorowanie
  • zwiększenie własności mechanicznych powłok
  • zwiększenie odporności na UV i czynników zewnętrznych
  • wzrost własności reologicznych (bardzo dobre krycie i rozprowadzanie farby)
  • wzrost wydajności (o ok. 20-30%)
  • wzrost odporności na działanie grzybów i pleśni (anty-bakteryjne, grzybiczne i porostowe)
  • możliwość wykorzystania równocześnie jako napełniacza, czynnika reologicznego i pigmentu
  • pozwala na wyeliminowanie fosforanów cynku z farb antykorozyjnych bez wpływu na ich jakość, bardzo dobry środek antykorozyjny – obniżenie kosztów produkcji
  • duża odporność na działanie soli (zastosowanie także w podkładach) – badania w komorze solnej
  • może być używany jako dodatek niepalny do farb pęczniejących-niepalnych